För att öka sin konkurrenskraft på en föränderlig marknad behövde Hitachi Construction Machinery (HCM) för ett tag sedan förbättra sin prissättning och tillgänglighet till data. Konkurrensen från lågkostnadsländer minskade HCMs marginaler vilket gjorde behovet extra påtagligt.

För att öka sin konkurrenskraft behövde HCM strömlinjeforma sina prissättningsprocesser vilket ställde stora krav på det verktyg och de datakällor som användes. Dåvarande prissättningsmodell baserades på en kostnadsbaserad s.k cost-plus-modell som inte tog hänsyn till konsumenters priskänslighet och marknaden i stort.

Den årliga genomgången av prissättningen tog 5 månader att genomföra eftersom den byggde på manuella processer i excel-ark och hembyggda databaser som saknade datadriven segmentering och prissättningslogik. Som ett resultat av för långa ledtider för att samla in data, utföra tester och genomföra prisjusteringar tog företaget skada eftersom prissättningen inte anpassades efter marknaden i rätt tid.

Med ett inkonsekvent prissättningssystem utan tillräckliga analysmöjligheter kunde HCM inte optimera sina priser och i slutändan inte öka sin försäljning.

Lösningen på problemet – Automatiserad prissättning med avancerade analysmöjligheter
HCM valde Syncrons lösning ”Global Price Management” som med vetenskapligt baserad segmentering, vägledning och avancerade analysfunktioner hjälper företag optimera sin prissättning.

Med lösningen fick HCM tillgång till ett enhetligt system som konsoliderade alla prissättningsprocesser och gav en global prisöverblick genom hela den avancerade värdekedjan. Med Global Price Management fick HCM bättre förståelse för varje bakomliggande detalj i prissättningen vilket hjälpt dem skapa strategier för marknadsledande prissättning.

De priser som, med tidigare prissättningsmodeller, var felaktiga hittades och omvandlades till ett värde- och marknadsbaserat pris. Lösningen söker automatiskt för rätt prismetodik och rekommenderar därefter den optimerade prissättningen.

– Med Syncrons lösning har vi kunnat skapa en mer logisk prissättning, säger Osamu Adachi, Marketing Group, Hitachi.

Resultatet – ökad produktivitet och kortade ledtider
Idag har HCM ett strategiskt prissättningssystem med avancerade analysmöjligheter som hjälper företaget i sin prissättning. Många av de manuella tidskrävande, och inte sällan felaktiga, processer som tidigare används har automatiserats och gjort att personalen kan fokusera på att analysera data istället för att samla in.

Idag kan personalen, som är ansvariga för att prissätta hundratusentals delar, effektivt använda Syncrons lösning för att fånga upp tidskänsliga möjligheter och framgångsrikt implementera konkurrenskraftiga priser för varje enskild del.

Tack vare detta har HCMs produktivitet ökat markant: den årliga genomgången av priser har kortats ner från fem till tre månader och ledtiden för prissättning av nya produkter har minskat med 30%. HCM planerar nu att utvidga användandet av Global Price Management globalt och införa mer lokalt anpassade prissättningar.

SHARE THIS POST