Vilka är då de exakta fördelarna med en gemensam teknologiplattsform för hela distributionskedja?

Först av allt är det viktigt att komma ihåg att det är nödvändigt att kunna övervaka, spåra och optimera företagets affärsprocesser för eftermarknaden och inkorporera data från flera källor i realtid. Ett krav för att åstadkomma denna typ av koordinerad planering är att hela nätverket optimeras i samma lagerstyrningssystem.

Fördelarna är många. En enhetslösning erbjuder integration av flera olika – om inte alla – försäljningssystem (DMS) inom nätverket. Att tillåta försäljarna att ha den här typen av insyn påverkar affärerna positivt på flera sätt, inkluderat möjligheten att snabbt lokalisera en nödvändig reservdel åt kunden som just då befinner sig i butiken. Om försäljare A kan se att försäljare B har den nödvändiga delen i lager och B befinner sig exempelvis fyra mil bort kan någon hämta delen, vilket eliminerar behovet av att kontakta en tillverkare eller försöka gissa när reservdelen kommer in. Detta sparar tid och pengar – och viktigast av allt – förser kunden med en positiv upplevelse.

Rätt teknologi tillåter dessutom effektiv omfördelning av lager. Genom att ta både lager och efterfrågan hos många försäljare i beaktning kan systemet på ett optimalt sätt allokera existerande överlager till de återförsäljare som har störst sannolikhet att sälja eller använda dem i sina butiker. Resultatet blir i slutändan att lagerkostnaderna hålls nere för både tillverkare och försäljare, medan mängden lagervaror som behöver köpas in från början minimeras.

Teknologi möjliggör inte bara omfördelning av lager, utan också automatiserade prognoser och påfyllnadsförslag. Försäljaren kan gå vidare från gissningsarbete och kalkylblad till ett system som talar om exakt vilka delar som behövs i lager och när. Det skapar mindre arbete för reservdelschefer och förser slutkunden med den fantastiska upplevelse hen kräver, tack vare att den reservdel som kunden behöver alltid finns i lager, något som gör processen snabb och effektiv.

 Slutligen, typiskt för sofistikerad teknologi är att den erbjuder ett ramverk för uppföljning och incitament till de återförsäljare som anammar den nya tekniken ock således åstadkommer fantastiska kundupplevelser. Ett exempel på detta är återköpsprogram som tillåter att tillverkaren kan köpa tillbaka delar av lagret som försäljarna ursprungligen har försetts till återförsäljaren med men inte sålts till slutkund. Naturligtvis behöver försäljarna operera inom vissa ramar för att detta ska fungera, men ett återköpsprogram har fördelen att försäljarna kan fokusera på processer och efterfrågan i högre grad istället för på bara orderrader, vilket sparar mycket administration och bygger förtroende mellan tillverkare och försäljare.

Tillverkare är skyldiga sina handlare att se till att de har rätt verktyg, så att de kan leverera en så överlägsen upplevelse som dagens kunder förväntar sig och kräver. Automatisering och optimering av lagerstyrning är det bästa sättet att uppnå detta. Försäkra dig om att kundupplevelsen är fantastisk vid varje möte, från första köp till livslång lojalitet!

SHARE THIS POST