”Tillverkande företag gör betydande investeringar i ERP-system och antar ofta att dessa är bra nog att hantera planering för service- och eftermarknad.

Men i takt med att kunder blir alltmer dynamiska har det blivit viktigare än någonsin att förutse efterfrågan och planera lager och logistik så precist som möjligt även för eftermarknaden, och för att klara det behövs system som är särskilt utformade för just det.

Att ha en helhetssyn på IT-landskapet och alla delar i leveranskedjan är en nödvändighet för dagens företag, och det är här behovet av ett ERP-system träder in. Att därefter lägga till ett molnbaserat lagerstyrningssystem med sömlös integration av ERP-systemet kommer att förenkla företagets affärsprocesser och stärka serviceorganisationen.

Faktum är att ett ökande antal företag flyttar sin lagerstyrning till molnet för att få större flexibilitet, transparens samt att strömlinjeforma förmågan att effektivt optimera hela varuflödet.

Det är inte ovanligt att företag med serviceavdelningar som inte prioriterar investeringar i lösningar för lagerstyrning driver kostnader i form av lagerhållning, tid och resurser som i många fall blir högre än kostnaden för ett lagerstyrningssystem.

Tänk på följande tre argumenten till varför lösningar för reservdelsplanering är det bästa sättet att förstärka företagets ERP-investering:

  1. Service är på väg att bli den viktigaste faktorn för lönsamhet.

Intäkter, vinster och kundlojalitet drivs i allt högre grad av service och support till eftermarknaden, inte av försäljning av nya produkter. Ledande företag världen över inser snabbt att överlägsen service är en av de få hävstänger har betydande påverkan på både omsättning och nettovinst. Att försäkra sig om att rätt del är på rätt ställe vid riktig tidpunkt är ett kraftfullt konkurrensmedel, en nyckel till fantastiska kundupplevelser och något ett ERP-system helt enkelt inte är byggt för.Med hjälp av ett system för reservdelsplanering kan företag skifta fokus från att sälja enskilda produkter, med låga vinstmarginaler, till att bli en serviceorganisation med höga marginaler. Organisationer som framgångsrikt uppnår denna förändring lyckas fort ta intäkter, vinster och kundlojalitet till nya höjder.

  1. Data blir mer än data.

Enligt Aberdeen Group är kvalité och relevans av den data som är till serviceteamets förfogande ett av de viktigaste målen för en serviceorganisations ledning. I och med framväxten av fler teknologier för var dag som går, i linje med the Internet of Things (IoT), hanterar företag mer data än någonsin tidigare.

Ett ERP-system och en lösning för reservdelsplanering går hand i hand. ERP-systemet aggregerar alla data och planeringssystemet för reservdelar gör den insamlade datamängden angripbar.Det säkerställer att varje kontaktpunkt i eftermarknadskedjan, från originaltillverkaren till serviceteknikern på fältet, kan bidra med information för att optimera kundupplevelser och förbättra marginaler. Dagens högst presterande verksamheter investerar i teknologier för att säkerställa att all data integreras för att driva värde.

  1. Service är kundupplevelsens kritiska faktor.

Det är ingen hemlighet attkunderna idagens efterfrågeekonomi förväntar sig snabb och pålitlig service. Kundernas upplevelse av en överlägset bra service är en nyckel till framgång – enligt en studie som Walker Information har gjort förväntas kundupplevelse att slå pris och produkt som differentieringsvariabel 2020.

I takt med att kundernas förväntningar och krav ökar blir helhetsintrycket av företagets varumärke mer kritiskt för framgång än någonsin tidigare, framför allt för service och eftermarknad. Försäkra dig om att personerna som interagerar mest med företagets kunder – servicerepresentanterna – alltid är utrustade med rätt reservdelar och kunskap för att vara effektiva. Genom att investera i förbättringar i styrningen av reservdelar investerar du samtidigt i kundlojalitet. Ignorerar du vikten av en effektiv reservdelsplanering halkar du efter – och ger dina konkurrenter ett försprång både vad gäller lojalitet och lönsamhet.

Nu när du vet mer om fördelarna med att använda en molnbaserad lösning för planering av reservdelar blir nästa steg att ta reda på vilka behoven är. Ställ frågor som ”Levererar systemet värde och  ökar det engagemanget hos användarnar,  leverantörer, och andra intressenter?” och ”Möjliggörs global planering och optimering med den här lösningen?” När du väl har beslutat dig för leverantör och påbörjar implementeringen av lösningen kommer du att se omedelbara och mätbara resultat i företagets serviceorganisation samtidigt som du höjer effektiviteten i ditt ERP-system.”

SHARE THIS POST