Nya tuffa aktörer går in i bilbranschens eftermarknadshantering – de traditionella spelarna måste agera

IT-jättar som Amazon och Alibaba har både affärsmodeller och ekonomiska muskler att utmana hela branscher. När de börjar ge sig in på branschen för reservdelar till bilar finns det naturligtvis orsak för dagens reservdelshandlare och biltillverkare att dra öronen åt sig. De traditionella spelarna har dock möjligheter att star sig bra I konkurrensen tack vare kombinationen av sin gedigna branschkunskap och ny teknik.

E-handelsjättarna har snabbt byggt upp en enorm popularitet och de når hundratals miljoner människor med sina produkter, och de kan dessutom ofta ta ut stora marginaler. Därigenom har dessa företag möjlighet att på allvar utmana hela branscher, inklusive den så viktiga eftermarknaden för bildelar. Det betyder att reservdelshandlare och biltillverkare måsta vara på tå och utveckla sina verksamheter för att hänga med i utvecklingen på marknaden. Det kan låta som en mycket tuff uppgift att konkurrera med e-handelsjättarna, men det finns faktiskt en hel del som talar för att de kan lyckas. För att lyckas krävs dock att de traditionella handlarna och tillverkarna agerar snabbt och resolut inom ett antal områden. Efter flera år I branschen har jag identifierat tre områden som är särskilt viktiga vässa:

Håll bättre koll på konkurrenternas priser och använd er branschkunskapen på ett smart sätt
Framgångsrika prissättningsstrategier är absolut avgörande för att lyckas inom eftermarknadshantering. Här gäller det inte minst att hålla koll på vad konkurrenterna gör. I en färsk rapport från Bloomberg menar analytiker föga överraskande att spelare som Amazon kan bli tuffa för de mer traditionella företagen att möta på marknaden. Samtidigt är branschen speciell på ett sätt som talar emot Amazon. Den genomsnittlige reservdelsköparen behöver nämligen ofta stöd för att säkerställa att han eller hon köper rätt saker. Här har de traditionella reservdelsfrimorna en konkurrensfördel som Amazon har svårt att matcha.

Om reservdelsfirmor och tillverkare dessutom kan hålla koll på konkurrenternas priser kan de behålla sina försprång även när Amazon kommer rustade med en strategi som baseras på prisoptimering. Det fungerar inte längre att ta inköpskostnad plus en fastställd marginal. Det gäller att omfamna möjligheterna med att optimera priser på ett betydligt mer dynamiskt och datadrivet sätt. De som agerar på detta kan uppnå stora framgångar.

Vässa lagernivåhanteringen
Amazons erbjudande om snabba leveranser kan te sig svåra att matcha när kunder blir allt mer otåliga på att vänta på sina varor. Det betyder samtidigt att de fysiska butiker som har den efterfrågade varan i lager kan ge en ännu bättre kundupplevelse, särskilt om vi talar pågående projekt där kunden inte vill vänta ens några timmar, eftersom väntetiden blir noll hos butiken. Det förutsätter förstås att fysiska butiker och tillverkare måste se till att ha den efterfrågade reservdelen i lager när de efterfrågas. Det är dock ingen omöjlig uppgift med de nya tekniska stöd som finns.

Se till att prioritera smart datahantering
För att nå affärsframgångar inom olika typer av verksamheter är det avgörande att omfamna möjligheterna med smart insamling och hantering data. Det gäller såväl för biltillverkare som vill utveckla den bästa bilen baserat på verklig statistik kring prestanda och funktionalitet som för marknadsförare som behöver vässa sina kundlojalitetsprogram och för eftermarknadshanteringen där det finns mängder av relevanta data att ta hänsyn och agera på. Många tillverkare har redan insett detta och investerar nu i big data-lösningar.

Nyckeln är att införa datahanteringslösningar som gör det enkelt att ta bästa möjliga beslut utifrån en helhetsbild som inkluderar företagets alla affärsenheter. Tillgång till den typen av överblick avgör hur snabbt och effektivt företag kan upptäcka och agera på hinder och möjligheter som uppstår med mer eller mindre jämna mellanrum. Sist, men inte minst, skapar företaget med sådana lösningar ett utmärkt läge att förutspå framtida trender när artificiell intelligens slår igenom på bred front inom kort.

Gör-det-själv-marknaden inom reservdelshantering är värd nära 450 miljarder kronor och det gäller för reservdelsfrimor och tillverkare att se till att fortsätta att vara relevanta. Det är tuffa namn som utmanar dem nu, men genom att kombinera sin branschkunskap med smart prissättning, optimerade lagernivåer och modern datahantering är det fullt möjligt för dem att ta en stor del av kakan även i fram tiden.
/Johan Stakeberg, Syncron

SHARE THIS POST