Vill du bygga framtidens fältserviceorganisation? Då bör du hålla koll på de här fem teknologierna

Aldrig tidigare har det funnits så många nya teknologier som, oavsett marknad, så påtagligt kan påverka fältservicebranschen. Bland de viktigaste finns självkörande fordon, wearables, IoT, 3D-prining och drönare. För tillverkare av kapitalintensiv utrustning och maskiner, där eftermarknaden blir alltmer avgörande för såväl kundnöjdhet som lönsamhet, är det därför särskilt viktigt att ha koll på det som händer inom dessa områden. För fälttekniker kan dessa teknologier innebära en betydlig konkurrensfördel om de används på ett smart sätt:

1. Självkörande fordon
Enligt Juniper Research, kommer det att finnas 20 miljoner självkörande bilar år 2025, och användningen kommer att öka snabbast i Nordamerika och Västeuropa. För företag inom tillverkande industri innebär detta stora möjligheter att effektivisera fältserviceprocesserna. Självkörande bilar kan exempelvis göra det möjligt för den medföljande teknikern att förbereda servicebesöket under resan dit genom att läsa på om kunden och servicehistoriken. Därigenom är teknikern redo att börja lösa problemet så snart han eller hon kommit fram. Om det visar sig att det saknas en reservdel för att genomföra serviceärendet, kan bilen åka och hämta reservdelen medan teknikern stannar kvar och jobbar på andra delar som också behöver åtgärdas.

2. Wearables
Gartner förutspår att värdet av den påverkan som enbart smarta glasögon kommer att ha på servicemarknaden motsvarar 1 miljard dollar under 2017. Den viktigaste fördelen med denna typ av wearables är att de kan hjälpa tekniker att hitta och lösa problem snabbare utan att de behöver kalla in ytterligare experter. Tack vare smarta glasögon kan servicetekniker få löpande utbildning samtidigt som de utför det specifika jobbet. Dessutom innebär glasögonen att teknikern har båda händerna fria till att arbeta istället för att stanna och läsa instruktioner. Andra fördelar är videokontakt med experter som befinner sig någon annanstans och kan ge råd utan att behöva komma till den fysiska platsen ifråga.

3. Internet of Things (IoT)
Forrester förutspår att IoT kommer att medföra enorma fördelar för kundinteraktioner och kundupplevelser. Det gäller inte minst inom fältservice, vilket ofta är det gränssnitt som kunden oftast möter i förhållande till det tillverkande företaget.

Fysiska varor, mjukvara och sensorer kan kombineras på ett sätt som ger värde åt både säljaren och köparen. Exempelvis är det välkommet för alla parter ifall ett serviceärende kan genomföras redan innan maskinenen eller utrustningen ifråga star still. Systemet har potential att skicka en alert till serviceorganisationen baserat på kriterier som indikerar att det är dags för proaktiv service.
4. 3D-skrivare
3D printing har använts en tid för att skapa prototyper. Nu finns möjlighet att skapa faktiska reservdelar i metall. Den förändring som 3D-skrivare potentiellt har är enorm inom logistik- och lagerhanteringsbranschen. För tillverkaren betyder det bättre möjligheter att effektivisera reservdelshantering och för användaren betyder det snabbare reparationsärenden.

5. Drönare
Drönare har blivit populära för privat bruk och det finns både kort- och långsiktiga möjligheter även inom fältservicebranschen. Redan nu kan drönare användas för att diagnostisera driftstatus på exempelvis oljeriggar och andra ställen som kan vara svårtillgängliga eller rent farliga att nå vanliga fall. Drönare kan även användas inom lagerhantering för att hämta rätt reservdelar snabbt och effektivt.

I framtiden kommer drönare även at kunna leverera reservdelar till olika platser där fältservicen äger rum. Om teknikern inte har den nödvändiga reservdelen tillgänglig kan drönaren helt enkelt användas för att hämta reservdelen.

Dessa mer eller mindre nya teknologier har börjat påverka marknaden för fältservice och dagens aktörer inom tillverkande industri bör utvärdera hur de kan nyttja dem kort- och långsiktigt för att öka både kundnöjdhet och lönsamhet. Rätt hanterade kommer dessa teknologier att ge betydande värde för såväl tillverkare som dess kunder.

SHARE THIS POST