År 2020 väntas hela 10 miljoner självkörande bilar trafikera våra vägar.

Att lämna ansvaret för en människas liv i teknikens händer kan av många uppfattas som mycket riskfyllt. Samtidigt har det visats att 81 % av alla bilolyckor orsakas av den mänskliga faktorn. Med hjälp av självkörande bilar kan den mänskliga faktorn elimineras. Men det är inte bara inom privat bruk som självkörande bilar väntas få stort genomslag. De kan dessutom med fördel användas av företag och inte minst på marknader som omfattar fältservice och eftermarknadshantering då självkörande fordon kan minska risker av olika slag – inte bara risker med att köra själva bilen, utan även de ekonomiska risker som följer av att kapitalintensiv utrustning och maskiner står stilla onödigt länge på grund av att servicen inte fungerar tillräckligt effektivt. Lägg dessutom till den tid som kan användas till förberedande arbete på väg till ett serviceprojekt så inser man snabbt att den nya tekniken har fler fördelar än som först blir uppenbara.

Säkerheten på vägarna är en viktig fråga för alla och förarlösa fordon väntas göra vägrarna säkrare för alla och alla typer av fordon. I USA har regeringen föreslagit att investera 4 miljarder USD för att påskynda framtagandet av ett nytt regelverk för förarlösa fordon så att de kan lanseras snabbare på marknaden.

Enligt Gartner väntas en kvarts miljard fordon vara utrustade med förbättrad uppkoppling år 2020 vilket dessutom innebär att serviceteamens tillgång till data kommer öka avsevärt. Därigenom kan företag hålla bättre koll på saker som hur lång tid ett serviceärende tar och hur många möten som servicetekniker kan genomföra på en viss tid. När fältservice- och reservdelshanteringslösningar kan integreras med fordonens mjukvara kan serviceteamens arbete optimeras både när det gäller traditionella reparationsärenden och när det gäller att ge teknikerna möjlighet att proaktivt hantera serviceärenden redan innan maskiner och utrustning blir stillastående i väntan på att något måste repareras. När dessa maskiner kan brukas mer effektivt, och fordon hållas på vägarna mer konstant, genereras betydande effektivitetsvinster.

Självkörande fordon används redan idag inom bland annat inom lagerhållning, applikationer och transport. De har förbättrat såväl snabbhet som effektivitet generellt sett och inom just fältservice kan förarlösa fordon dessutom möjliggöra multitasking när teknikerna kan arbeta med andra saker samtidigt som bilen själv tar hand om körningen. Med multitasking kommer förare och tekniker kunna förbereda sig inför sitt möte samtidigt som de sitter i fordonet på vägen dit. De kommer kunna läsa på om tidigare servicehistorik så att de är så bra förberedda som möjligt inför servicemötet och så att det går så snabbt och effektivt som möjligt. Möjligheterna är ändlösa – om ett fordon saknar rätt reservdelar skulle fordonet på egen hand kunna köra tillbaka till verkstaden och hämta delarna samtidigt som teknikern är kvar på plats och fortsätter sitt arbete.

Även om förarlösa fordon kommer hjälpa fältserviceorganisationerna i sitt arbete finns det potentiella hinder för tillverkarna av fordonen. Det handlar exempelvis om att företag som använder förarlösa fordon kommer behöva göra regelbundna uppdateringar i takt med att tekniken blir mer avancerad och det är upp till tillverkarna att säkerställa att uppdateringarna utförs.

Förarlösa fordon skapar spännande möjligheter inom fältservice i framtiden. Den förarlösa revolutionen rör sig snabbt framåt och företag måste följa utvecklingen noga för att förstå kundbehov och för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

SHARE THIS POST