掲載記事

Få företag ger serviceavtal baserat på maximal drifttid

Kunderna till tillverkande företag vill kunna köpa maximal drifttid som service. Detta är något som tillverkarna är medvetna om, men många har ännu inte lyckats få detta på plats. Allt detta framgår av en ny undersökning bland tillverkande bolag och slutanvändare beställd av svenska techbolaget Syncron.

Undersökningen visar på ett tydligt glapp mellan kraven från slutanvändare och vad industrin klarar av att erbjuda. Nästan 100 procent av slutanvändarna. 98 procent, uppger att de vill se att fler tillverkande företag erbjuda serviceavtal baserat på maximal drifttid för produkter, men endast 34 procent av företagen i undersökningen erbjuder denna typ av serviceavtal idag.

– Vi är mitt i ett skifte mot servitization som kommer att förändra både affärsmodellen och förväntningarna på tillverkarna, där maximering av drifttid är en nyckelfaktor. Undersökningen visar att många vill stänga glappet mellan kundernas förväntningar och vad deras serviceorganisationer kan leverera. Många företag ser behovet av att följa med i utvecklingen och vill skapa bra kundupplevelser i sin eftermarknad, säger Anders Grudén, vd på Syncron.

Undersökningen visar vidare att drygt sju av tio av de tillverkande företagen, 71 procent, visserligen samlar in data från sensorutrustade produkter på fältet. Men samtidigt är det endast 25 procent som använder denna sensordata på ett sätt som skulle kunna förutse när något håller på att gå sönder och på så sätt kunna åtgärda det proaktivt.

– Vi jobbar med rad olika sektorer inom tillverkande industri och utmaningarna är de samma oavsett om man tillverkar grävmaskiner, flygplan, lastbilar, bilar eller förpackningsmaskiner. Syftet med produkterna är att de ska fungera och undvika dyrbara driftstopp. Det kommer att vara avgörande för företags konkurrenskraft att de kan leverera den typ av service framöver, säger Anders Grudén.

Bland slutanvändarna uppger mer än 80 procent av att det är extremt viktigt att tillverkarna kan förutse när något håller på att gå sönder och åtgärda proaktivt. Företagen verkar också ha förstått hur viktigt det är med maximerad drifttid. 82 procent av de respondenterna räknar nämligen med att potentiella kunder kommer att överväga den faktorn i sina kommande beslut om inköp av produkter.