掲載記事

Svenskt jordbruk måste anamma ny teknik

Vi står just nu i den mest omfattande förändringen av jordbruket sedan elektrifieringen. Digitaliseringen och ny teknik öppnar upp för helt nya möjligheter som kommer att påverka såväl affärsmodeller som produktionskapacitet och kundkrav. Det är dags för svenska leverantörer av jordbruksprodukter att på allvar anamma ny teknik, för att säkra fortsatt konkurrenskraft för svenska bönder.

Genom digitalisering och ny teknik har många branscher redan i dag kunnat optimera sin produktion och hitta nya sätt att möta kundens behov. För jordbruket har denna utvecklingsresa bara börjat och utvecklingspotentialen är enorm. Det finns redan i dag gårdar som använder mjölkrobotar och intelligenta maskiner som bidrar till att fatta klokare beslut baserat på stora mängder data.

Nya smarta produkter bygger på Internet of Things (IoT). Genom uppkopplade sensorer kan den fysiska och den digitala världen knytas samman. Enkelt förklarat innebär det att man kan hålla reda på hur produkter ”mår”, var de befinner sig och hur de presterar.

För en bransch som jordbruket med stora säsongvariationer, skapar det helt nya möjligheter till optimering av produktionen och förutsättningar för att planera servicen så att produktionstopp minimeras. Tillverkare av jordbruksprodukter får här en viktig roll att kunna tillhandahålla maskiner och andra produkter som lever upp till dessa förväntningar.

De behöver fokusera på tre områden:

• Digitalisering

Ny digital teknik såsom AI och maskininlärning kommer att skapa avgörande konkurrensfördelar för jordbrukets planering och produktion. Med sensorutrustade produkter skapas stora mängder

data. Tillverkare måste därför ha infrastrukturen på plats för att kunna analysera och nyttja den data de får in på rätt sätt.

• Optimera service

Jordbrukarnas krav på servicen från sina tillverkare kommer att öka. Kostsamma produktionsstopp och långa väntetider på service och reservdelar kommer inte längre att accepteras. Den nuvarande affärsmodellen att reaktivt sälja reservdelar när något gått sönder kommer att bli förlegad.

• Prenumerationsbaserad servicemodell

Skiftet mot tjänstifiering eller servitization kommer att förändra både affärsmodellen och förväntningarna på tillverkarna. I stället för att köpa en maskin kommer lantbrukarna köpa tjänsten som maskinen levererar – en garanterad produktionstid (uptime). Ägandet blir sekundärt, vilket är en trend som tillverkande bolag i alla branscher möter.

När världen blir ”smartare” kommer tillverkare av jordbruksutrustning inte längre kunna undvika att göra förändringar. För de som tillvaratar potentialen som utvecklingen medför finns stora ekonomiska fördelar att hämta. Enligt konsultföretaget McKinsey kan tillverkare av jordbruksutrustning öka sina vinster fyra till sex gånger genom att anamma och använda ny teknik.

Smartare jordbruk är framtiden. Nu är det upp till tillverkare att investera i lämplig teknik för att säkerställa att de själva – och svenskt jordbruk i stort – kan fortsätta vara konkurrenskraftiga.